Lacuna

Lacuna Stay Protected
Najveći izbor HTZ i LZO opreme!

Lacuna grupa je internacionalna kompanija koja u svom poslovanju objedinjuje razvoj, proizvodnju, doradu, distribuciju, prodaju i promociju radne i zaštitne odeće i opreme (PPE) visokog kvaliteta.

Lacuna proizvodi podeljeni su u 3 grupe:

  • Zaštitna odeća i oprema na radu

  • Odeća i oprema za slobodno vreme

  • Radno zaštitne tkanine / materijali

Lacuna WORKTIME sinonim je za sigurnost i zaštitu pa u asortimanu zaštitne odeće i opreme na radu (Personal Protective Equipment) uključuje kompletnu zaštitu u skladu sa propisanim normama i potrebama svakog profesionalca i poslodavca.
Lacuna CORPORATE TIME je posebna kolekcija uključena u WORKTIME asortiman, to je profesionalna radna odeća za ugostiteljstvo (HoReCa), medicinsko i wellness osoblje kao i  pripadajuće radno zaštitne tkanine/materijali.
Lacuna FREETIME odeća je i obuća zaštitnih i tehničkih karakteristika, namenjena nošenju i zaštiti u svakodnevnim aktivnostima pa je prikladna kao reprezentativan promotivni tekstil.