Politika privatnosti

Podaci kupaca, koji se daju prilikom registracije na sajt www.intercom-su.co.rs , se čuvaju u maksimalnoj mogućoj tajnosti. Dostupni su samo prodajnoj službi, koriste se isključivo za narudžbine.

Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.

Svaki registrovani kupac u svakom momentu ima pravo da izmeni svoje registrovane podatke, u slučaju da se u međuvremenu promeni neki od podataka za isporuku (adresa, broj telefona, i sl.).

Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Prodajno osoblje www.intercom-su.co.rsgarantuje tajnost podataka i obavezuje se da ni pod kojim razlozima iste neće otkrivati trećim licima.