Uslovi i pravila kupovine | Intercom - Subotica Skip to main content
Kategorije

Prodajni asortiman

 

Google Map

Uslovi i pravila kupovine

Porudžbina putem sajta je moguća za sve navedene modele na sajtu klikom na dugme „U KORPU". Prilikom sastavljanja porudžbine potrebno je ostaviti sve tražene neophodne podatke. Nakon toga dobićete automatsku e-mail potvrdu porudžbine, a kontaktiraćemo Vas samo u slučaju da poručeni artikal ne možemo da obezbedimo.

Trudimo se da stanje artikala na sajtu bude ažurno, ali zbog dinamičnosti tržišta postoji mogućnost da u određenim slučajevima poručeni proizvod više ne bude raspoloživ. Ukoliko se dogodi ovakav slučaj, naša prodajna služba će Vas o tome obavestiti i ponuditi Vam alternativu.

Poručeni proizvodi putem Interneta biće Vam isporučeni posredstvom AKS kurirske službe.

Kupljeni proizvodi se plaćaju gotovinom prilikom preuzimanja. Troškovi transporta će Vam biti uračunati u cenu te Vam ih kurirska služba neće prilikom dostave dodatno naplaćivati.

Poručeni proizvod kurirska služba dostaviće u roku od 1 do 2 radna dana od dana potvrđivanja porudžbine (status: Obrada).

Pre dostave porudžbine kurirska služba će Vas kontaktirati radi utvrđivanja mesta i vremena lične dostave ako vas ne nađe na adresi.

Dan ranije pre isporuke ćete dobiti još jedan email sa statusom Poslato.

Ukoliko niste zadovoljni kupljenim proizvodom imate pravo da ga reklamirate u roku od 15 dana od dana preuzimanja. U tom slučaju će Vam biti isporučen drugi, ispravan proizvod ili će Vam biti vraćen novac.

Da biste ostvarili ovo pravo, prilikom vraćanja kupljenog proizvoda naručena roba ne sme biti upotrebom oštećena ili pohabana, mora biti vraćena u originalnoj ambalaži, u kojoj je i isporučena.

U slučaju povraćaja Vi snosite troškove transporta robe.

 

Uslovi korišćenja

Pažnja: molimo vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja pre upotrebe Intercom internet

sajta. Korišćenjem našeg internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove

uslove korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi).

 

Intercom zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni Uslove unošenjem izmena u ovaj tekst. Predlažemo da s vremena na vreme posetite ovu internet stranicu i proverite da li su se Uslovi možda promenili od vaše poslednje posete. 

 

Vlasništvo sadržaja

Dizajn ovog web sajta i svih njegovih materijala, uključujući, ali ne ograničavajući se na njegov softver ili HTML kod, skripte, tekst, umetnička dela, fotogra je, slike, dizajn, video, audio i pisani i drugi materijali koji se pojavljuju kao deo ovog web sajta (zajedno, "Sadržaj") zaštićeni su zakonom o autorskim pravima i drugim međunarodnim zakonima i ugovorima.

 

Svi sadržaji koje obezbeđuje Intercom mogu se koristiti samo za lične potrebe (odnosno za kupovinu naše robe).

Ova ograničena licenca podleže sledećim ograničenjima:

(a) Ne sme se kopirati, reprodukovati, objavljivati, preneti, distribuirati, izvoditi, prikazivati, objavljivati, modi kovati, kreirati izvedene radove, prodati, licencirati, dozvoliti drugima da kopiraju ili na drugi način iskoristite ovu web lokaciju, niti bilo koji od sadržaja ili bilo koji povezani softver; i

(b) Ne može se pristupiti niti koristiti web lokacija za bilo koju konkurentnu ili komercijalnu svrhu;

neovlašćeno kopiranje, izmena, distribucija, prenos, performanse, prikazivanje, prodaja ili druga upotreba sadržaja je zabranjena. Intercom može oduzeti ovu ograničenu licencu u bilo kom trenutku iz bilo kog razloga ili bez razloga. Bilo koja neovlašćena upotreba Intercom sadržaja, kao

što je uokvirivanje, inlajn povezivanje ili druga asocijacija sa sadržajem ili informacijama koje ne potiču sa web stranice www.intercom-su.co.rs nije dozvoljeno. Povezivanje na bilo koju web stranicu  www.intercom-su.co.rs je takođe zabranjeno.

 

Kompanija Intercom će agresivno primenjivati svoja prava intelektualne svojine u najširem smislu zakona.

ŽIG

U Intercom kompaniji se ponosimo našim brendom i ne tolerišemo neovlašćenu upotrebu naših zaštitnih znakova, trgovačkih imena, logotipa i imena. Zaštitni znaci su zaštićeni državnim zakonima o zaštiti žigova i međunarodnim zakonima i ugovorima. Nijedna dozvola za upotrebu zaštitnih znakova nije dodeljena ovim Uslovima ili vašim korišćenjem web lokacije. Neovlašćeno korišćenje naših zaštitnih znakova, na bilo koji način strogo je zabranjeno.

Kada koristite naš internet sajt nije dozvoljeno da:

- Ometate ili onemogućavate bilo koje funkcije povezane sa sigurnošću na sajtu ili funkcije koje

sprečavaju ili ograničavaju upotrebu ili kopiranje dotupnog sadržaja

- Objavljujete ili prenosite na internet sajt svaki materijal koji je preteći, klevetnički, nepristojan,

uvredljiv, pornografski ili zlostavljački. Takođe materijal kojim možete inicirati rasnu mržnju, uzrokujete uznemiravanje ili bilo koje neprijatnosti usled kršenja privatnosti, poverenja

određenim diskriminacionim, pretećim ili izazivačkim komentarima. 

- Dajete netačne informacije koje se tiču ličnih podataka u vašem profilu

- Koristite tuđe lične podatke bez dozvole te osobe ili lažno predstavljate da istupate u ime

trećeg lica, firme ili organizacije

- Bavite se bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem

- Modifikujete, ometate, presrećete ili hakujete internet sajt u cilju njegovog onesposobljavanja

- Koristite specijalizovane programe radi preuzimanja sadržaja sa sajta 

 

Ako prekršite bilo koji od ovih Uslova mi Vas možemo sprečiti da koristite ovaj internet sajt na

stalnom ili privremenom nivou. Mi možemo preduzeti i druge mere, uključujući ali ne

ograničavajući se na to da Vas prijavimo nadležnim državnim organima, pošaljemo upozorenje

ili podnesemo tužbu.

 

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati
da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude
i ne podrazumeva se da su dostupni u svakom trenutku. 


 

Postupak reklamacije

Reklamacija u garantnom roku - Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će popraviti pokvareni predmet, zameniti proizvod novim ili vratiti novac. U tom slučaju, proizvod šaljete na našu adresu i mi snosimo troškove transporta.

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za

slanje robe na servis i snosi troškove slanja, primanja robe i popravke. 

Reklamacije za proizvode koji nisu pod garancijom - Potrošač izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka na sledeće načine:

 1. lično u bilo kom od naših maloprodajnih objekata.
 2. pozivanjem broja: 024/ 576-252
 3. Slanjem e-pošte: office@intercom-su.co.rs

 

Obaveza potrošača jeste da prilikom izjavljivanja reklamacije priloži račun, kopiju računa, ugovor o prodaji na daljinu ili bilo koji drugi dokaz o kupovini. Iako Zakon ne predviđa obavezu

da potrošač čuva ambalažu, niti je to uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje

otklanjanja nesaobraznosti, naša preporuka je da ambalažu sačuvate radi obezbeđenja

sigurnijeg transporta robe u ovlašćeni servis.

 

Nakon što izjavite reklamaciju na jedan od predviđenih načina i dostavite dokaz o kupovini

dobićete pisanu ili elektronsku potvrdu kojom će vam biti potvrđen prijem reklamacije, odnosno

saopšten broj pod kojim je vaša reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija.

 

U slučaju da se reklamacija prihvata, ista će biti rešena u periodu od 15 dana od dana

podnošenja reklamacije, odnosno u periodu od 30 dana od dana podnošenja reklamacije

ukoliko je u pitanju tehnička roba u skladu sa vašim zahtevom.

 

Pravo na reklamaciju potrošač gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja artiklom i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve izmene od strane neovlašćenih lica. U ovom slučaju kupac snosi sve troškove slanja i servisa.

 

PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIJA KUPACA

Član 1
Ovim pravilnikom Trgovac uređuje način, uslove i postupak rešavanja prigovora (reklamacije) potrošača zbog nedostataka na kupljenom proizvodu putem sajta www.intercom-su.co.rs.rs i ovlašćenja, obaveze i odgovornosti Trgovca u pogledu ostvarivanja prava potrošača na prigovor.

Član 2
Kupac, u smislu ovog pravilnika, jeste svaki građanin koji u putem interneta na sajtu www.intercom-su.co.rs kupuje proizvode.

Član 3
Kupac ima pravo prigovora na kupljeni proizvod, u roku od 15 dana od dana isporuke.Istekom roka iz stava 1. ovog člana kupac gubi pravo na podnošenje prigovora.

Član 4
Prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju kupac je dužan:- u zahtevu za reklamaciju da navede razloge reklamacije i željeni način rešavanje iste - proizvod koji reklamira vrati u originalnom pakovanju u kom mu je isporučen.

Član 5
Kupac nema pravo na prigovor ako je:

 • propustio rok za podnošenje prigovora utvrđen u članu 3. ovog pravilnika;
 • nedostatak na kupljenom proizvodu nastao njegovom krivicom ili krivicom članova njegovog porodičnog domaćinstva;
 • promenio odluku o izboru atrikla nakon što mu je porudžbina poslata.

Član 6
Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje ovlašćeni radnik i obaveštava Kupca u roku od 8 dana od dana prijema iste.

Član 7
U slučaju osnovanosti prigovora i njegovog prihvatanja od strane Trgovca, Kupac ima pravo po sopstvenom izboru na:

 • zamenu kupljenog proizvoda sa nedostatkom za nov ispravan proizvod;
 • zamenu kupljenog proizvoda za neki drugi;
 • vraćanje iznosa plaćene cene.

Član 8

 • Ukoliko je do greške pri isporuci došlo sa naše strane, mi snosimo troškove transporta.
 • Ukoliko je došlo do oštećenja pri transportu kurirska služba je zadužena da sačini zapisnik (insistirajte na tome). Mi snosimo troškove transporta.
 • Ukoliko se radi o želji kupca za zamenom proizvoda ili povratom novca, troškove transporta snosi kupac.

Član 9
Tek kada se proizvod ponovo vrati kod nas od strane kupca (zamena ili povrat), kupcu tada novac uplaćujemo na račun. Rok za isplatu je 5 radnih dana od prijema robe.

Član 10
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.