Sistemi za košenje kultivatorom, frezom | Intercom D.O.O.
Loading...

Sistemi za košenje kultivatorom

Sistemi za košenje koriste kardanski prenos čime se aktivira bubanj u kojem se nalaze noževi za košenje. Ovim se kultivator pretvara u strižnu kosu i možete da kosite široka polja.

Nijedan proizvod ne odgovara izabranim kriterijumima.